28 фев 2021

П. К. Яворов – драматизъм и въплътяване

Автор проф. д. изк. Ромео Попилиев от сектор Театър

Както знаем, цялото творчество на Яворов е обагрено от силен драматизъм. Към края на своя драматичен живот, приключил трагично, поетът се ориентира към драмата: през 1910 г. излиза „трагедията” му „В полите на Витоша”, а през 1913 – „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”. Настоящото изследване, предвидено като студия в размер на 50-70 страници, ще разглежда именно този преход при Яворов от вътрешен, лирически драматизъм към драматическо въплътяване – можем да кажем и въ-плът-явяване. Сякаш драмата като литературен вид трябва да освободи поета от лирическата му нагнетеност, достигнала до своя връх, не на последно място поради психологически и интимни причини; да извади и отлее напрежението навън, на сцената, в мимезиса на реалните тела и действия. Загубата на усещането за свобода и чувството за преследване от страна на обществото налагат върху двете драми на Яворов като негов отговор общата тематична рамка за лъжата: лъжата в обществения живот, показана в „В полите на Витоша”, в която „трагедия” авторът се хвърля с цялата ярост и известна хаотичност на своите познания и нагласи за драматургия, и лъжата в семейството – неизбежно следствие на първата – върху която е построена вече психологическата драма от Ибсенов вид „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”, където вътрешното напрежение на поета като че ли също позаглъхва. Но, както се оказва, незадълго. Дали това изчистване на драматическата форма не представлява и част от самото приближаване на поета към смъртта?
За творчеството на Яворов съществуват вече много изследвания, които, разбира се, никога няма да бъдат достатъчно. Повечето от тях се занимават с неговата поезия, но и на драматургията му  – която е и една от най-репертоарните в общото ни драматургично наследство – е отделено немалко критическо внимание. Смятам обаче, че все още има какво да се каже: както за двете драми на Яворов, така и за силното, но и заглъхващо отражение в тях на лиричния му драматизъм.
Настоящият планов проект трябва да бъде изпълнен в рамките на една година.