1 ное 2018

Съвременно българско детско и юношеско кино

11 Юли, 2018 – 11 Декември, 2020
Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Автор доц. д-р Радостина Нейкова от сектор Екранни изкуства

Текстът ще изследва проблемите на съвременното детско и тийнеджърско кино в България за последните тридесеттина години. И уместно ще дообогати работата проекта на сектор „Екранни изкуства” по многоаспектното и системно проучване на българското кино в периода след 1989 г. 
Разработката е в рамките на финансирания от ФНИ проект Посттоталитарно българско кино – модели и идентичности.