1 мар 2016

Съвременна музикална композиция, теория и философия

Срок 08 Март 2017 – 08 Март 2020

Автор проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика
 

Съвременнната музикална композиция като музика на днешния ден отсъства от съвременното музикознание и образователна система. Наложили са се стереотипи на неглижиране и изолиране на музиката, създадена с нови изразни средства. Предлаганата тема е неразработвана в българското музикознание в целостта си. В проекта ще се интерпретира музикалносетивното, възприятието като основен феномен в музикалната композиция днес, идеите за формата и осмислянето на времето, философията на радикално новото в музиката. Теоретизирането на музиката на съвременността е предпоставка за: 1. активно новаторство в композиторската сфера, реализиране на нови творчески идеи; 2. образователен напредък и внедряване на съвременно слушане и критерии в академичните институции; 3. в дългосрочен план налагане на нов усет за хармония, послания, естетика сред широката публика; 4. подобряване на звуковата и музикална среда, информационно сетивната култура, вкуса, разграничаване и изтласкване на пошлите звукови внушения.

Настоящият проект ще съдейства за стимулиране на съвременното музикално творчество и за неговото разбиране и практикуване в България. Ще съдейства за трансфера на творчески иПеи, ще го направи художествена и интелектуална алтернатива на европейската и световна практика. ,Проектът е финансиран от ФНИ.