4 юли 2017

Българско музикознание 1/2017

picture_2017_33041

Редакционна колегия
Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк. Клер Леви, проф. д.изк. Кристина Япова, проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д.н. Марияна Булева, проф. д.изк.Розмари Стателова, чл.кор. Светлана Куюмджиева.
 
Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), отец проф, д-р Иван Муди (Великобритания), проф. д-р Тимоти Райс (САЩ), доц. д-р Урсула Хеметек (Австрия).

 

 

 

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21, тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

 

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2017
Категория: Българско музикознание
Свали: Българско музикознание резюмета
Препратка: Линк към цялото издание в CEEOL