18 яну 2019

Българското документално кино до 1989 г.

Автор гл. ас. д-р Теодора Дончева от сектор Екранни изкуства

Срок 01 Януари 2019 – 11 Декември 2020 г.
Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност


Изследването е в рамките на финансирания от Фонд Научни изследвания проект Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности.