12 юли 2019

Българско експериментално кино

Автор гл. ас. д-р Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства
Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ

Изследването ще бъде в рамките на финансирания от Фонд Научни изследвания проект Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности  с краен резултат голяма студия на тема Българско експериментално кино. Ще бъдат заснети видеоанкетите по проекта.