Ръководство

Директор: проф. д-р​ Йоана Спасова-Дикова
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: вторник 14.00 – 15.00 ч.

Заместник-директор: проф. д-р Андроника Мартонова
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: понеделник 11:00 – 12:00 ч.

Заместник-директор: доц. д-р Маргарита Куюмджиева
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: четвъртък 13:30 – 14:30 ч.

Научен секретар: доц. д-р Стефка Венкова-Мошева  
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: сряда 11:00 – 12:00 ч.