Комисия по академична етика


 
 
доц. д-р Деян Статулов
доц. д-р Катерина Гаджева
проф. д. н. Николай Йорданов
проф. д-р Росица Драганова

 

 

 

 

Правилник на Комисията по академична етика

Жалби и сигнали за нарушения на академичната етика се подават по електронен път.