Комисия по академична етика


 
 
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател
гл. ас. д-р Албена Тагарева
гл. ас. д-р Деян Статулов
доц. д-р Марина Колева
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева

 

Правилник на Комисията по академична етика

Жалби и сигнали за нарушения на академичната етика се подават по електронен път на v.gergova@yahoo.com