Музика

Началото на сектор Музика е поставено през 1948 година със създаването на научноизследователски институт за музика с музей, в чийто състав влизат двама академици на обществени начала: Петко Стайнов и Андрей Стоянов. Първи директор: акад. Петко Стайнов; първи щатен сътрудник: Иван Качулев (от 1950 г.). Първоначално институтът е съставен от два отдела: за народна музика и за научни изследвания и публикации. През годините в Института за музика работят изтъкнати български учени: Райна Кацарова, Елена Стоин, Николай Кауфман, Андрей Андреев, Венелин Кръстев, Стоян Стоянов, Тодор Джиджев, Тодор Тодоров, Агапия Баларева, Генчо Гайтанджиев, Елена Кутева, Светлана Нейчева, Божидар Спасов, Михаил Букурещлиев, Вергилий Атанасов, Лиляна Витанова-Сталева, Анна Илиева, Виолета Консулова, Илия Манолов, Леон Москона, Димитрина Кауфман. До 1988 г. Институтът за музика е част от Научното обединение по изкуствознание, което включва още три научни института: Института за изкуствознание, Института за фолклор, Института за теория и история на градоустройството и архитектурата. През същата 1988 г. с разпореждане на МС Институтът за музика и Институтът за изкуствознание се сливат и е създаден Институтът по проблеми на изкуствознанието, който през 1994 се преименова на Институт за изкуствознание. Сектор Музика на Института за изкуствознание е представен от четири изследователски групи, обединяващи учени, работещи в различни области на теорията и историята на музиката.
Ръководител на сектор Музика е проф. д. изк. Кристина Япова.

Изследователски групи

Етномузикология
Музикалносценични изкуства 
Музикална култура и информация
Музикална съвременност