Връзки

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

1040 София, ул. ’15 Ноември’, 1 номератор: + 359 2 9795 333 факс: +359 2 981 72 62 телекс: 22424 BAS BG

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

София 1113, бул. ‘Шипченски проход’, 52 бл. 117 тел./факс: + 359 2 72 23 02 e-mail: ibe@ibl.bas.bg

КИРИЛО – МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР

София 1000, ул. ‘Московска’, 13 тел. +359 2 987 02 61 факс: +359 2 986 69 62 e-mail: kmnc@bas.bg

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

1113 София, бул. ‘Шипченски проход’ 52 бл. 17, ет. 7 и 8 тел. + 359 2 979 29 90 факс: + 359 2 971 70 56

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

София 1000, ул. ‘Московска’, 45 тел./факс: +359 2 980 62 97 e-mail: balkani@cl.bas.bg

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

София 1113, бул. ‘Шипченски проход’ 52 бл. 17 тел. +359 2 979 29 98 факс: + 359 2 870 21 91

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОР С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

София 1113, ул. ‘Акад. Г. Бончев’ бл. 6 тел. + 359 2 979 30 11 факс: +359 2 870 42 09 София 1000 ул. ‘Московска’ 6А тел. + 359 2 988 42 09

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

София 1000, ул. ‘Съборна’, 2 тел. +359 2 988 24 06 факс: +359 2 988 24 05