Колективни проекти

Литургични предмети в контекста на златарското изкуство през периода на османска власт (по материали от Пловдивска епархия)

Ръководител гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Колективен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ чрез Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания...
Виж още

Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи

Работен пакет 3.1. от Национална научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на паметта. Изкуствата в България...
Виж още

Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни

Колективен проект, финансиран от Фонд Научни изследвания Ръководител доц. д-р Александър Донев Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Публикационната програма...
Виж още

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител доц. д-р Иван Ванев Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019. Научен колектив: доц. д. н. Александър Куюмджиев, гл. ас. д-р...
Виж още