АРХИВ „ТЕАТЪР“

Този архив в момента съхранява един персонален фонд.

Фонд „Любомир Тенев“
Фондът съдържа: документи от биографичен характер, лична кореспонденция, оригинални бележници със записки от обществената и творческа дейност на Л. Тенев, статии от вестници и списания, пиеси, преводни материали от френски език и документи на други лица, свързани с фондообразувателя.