АРХИВ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“

Архивът включва колекция от видеоматериали (538 видеокасети, DVD и дискове от сбирката на Александър Янакиев), както и следните персонални фондове:

Фонд „Костадин Костов“ – съдържа общо 71 архивни единици. Материалите не са публикувани и са на хартиен носител, съдържат копия на периодика (статии от вестници и списания) на тема кино на ХХ век; реперажи, хронология и история на българското и руското игрално и научно-популярно кино.

Фонд „Александър Александров“ (в процес на обработка)
Обработката на този фонд е започнала от м. март 2015 г. Документите са на хартиен носител и са разнородни по състав. Съдържа: документи от следването на Ал. Александров в Русия, статии, изрезки от вестници и списания за различни режисьори, сценаристи и актьори, статии и публикации за история на киното от различни държави, лични документи от изследването на български режисьори и артисти, картички, автографи, бюлетини, покани от фестивали, дипломни работи, разработени лекции, писма, списания и вестници с публикации на фондообразувателя и на различни кинокритици.