Настоящи

28 яну 2022

Идеологически въздействия върху класическия оперен репертоар в България през периода 1944-1989

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Актуалност на проекта Актуалността на проекта...
Виж още
20 дек 2021

Художествени модели за естетическо възпитание в илюстрациите за деца на Нева Тузсузова, Анна Тузсузова и Мана Парпулова от втората половина на ХХ век. Културологични и обрзователни аспекти

Автор доц. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   През 50-те години властта разработва...
Виж още
3 дек 2021

Кратка история на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Намерението на предлагания планов проект е...
Виж още
3 ное 2021

Развитие на сценографската практика в българския театър в периода 1968 – 1989 г.

Автор гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкустното през периода на социализма Сценографската практика в българския театър продължава да бъде...
Виж още
2 юли 2021

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц....
Виж още
30 юни 2021

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване в предлагания...
Виж още
29 юни 2021

Руски гравюри от 18-19 векове по българските земи: разпространение и влияние

Автор чл.- кор. проф. Иванка Гергова. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст ЦЕЛ на изследването е да се издирят, документират...
Виж още
29 юни 2021

Българска музика на сцената на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ – репертоарни стратегии и критическа рефлексия

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Международният фестивал „Софийски музикални седмици“...
Виж още
22 май 2021

Между сакралното и популярното: музиката в протестантските църкви в България

Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Началото на протестантското (наричано още „евангелско“) движение в България датира...
Виж още
26 апр 2021

Декоративното и приложното творчество на Харалампи Тачев (1875-1941) – видови, жанрови, стилови и функционални специфики в контекста на българското изкуство

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността     Предложеният нов планов проект е продължение на работата ми...
Виж още
28 яну 2021

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол. Част II

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Информация за степента на...
Виж още
21 дек 2020

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към амуницията на коня...
Виж още
1 дек 2020

„Опусът“ на Андре Букурещлиев в контекста на Втория авангард

Автор проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Продължавам работата си в посоката на съвременното музикално мислене, което...
Виж още
1 дек 2020

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на степента на проученост...
Виж още
1 дек 2020

Рецепция на представленията на китайска традиционна опера в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Предлаганият проект се съсредоточава върху представленията...
Виж още