Настоящи

7 ное 2020

Отношението декоративно-приложно в периода между двете „първи” изложби на приложно изкуство в България (1931/1932 г. – 1961 г.)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността .Отношението между декоративното и приложното съпътстват развитието на т.нар приложни...
Виж още
7 ное 2020

Личният архив на Панка Пелишек: структура и характеристики

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство С оглед на актуалната и приоритетна стратегия на...
Виж още
7 ное 2020

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложеният планов проект е (донякъде) логично продължение както на досегашната...
Виж още
7 ное 2020

Трансформации на театралната критическа рефлексия през тоталитарния режим от 1968 до 1989 г. в НРБ

Автор гл. ас. д-р Милена Михайлова от сектор Театър   Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма „„Идентичности  и трансформации на театралната критическа рефлексия през...
Виж още
7 ное 2020

Пространства на властта и конфликтът на Нова музика и идеология в българското музишкално творчество през 70-те и 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност Това е продължение на издадената вече монография „Идеологическият диктат и Новата...
Виж още
26 сеп 2020

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, директор на ИИИзк Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019. Научен колектив: доц. д-р Александър Куюмджиев,...
Виж още
26 сеп 2020

Културното наследство в архивите на ИИИзк: интерактивна карта на изкуствата в България

 Ръководител проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Проектът се разработва в рамките на мащабното задание Изграждане на ЦВП Наследство БГ и е финансиран по ОП...
Виж още
1 юни 2020

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още
30 апр 2020

Модели на хореографска режисура в балетното изкуство (XIX – XXI век)

Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта Предлаганият индивидуален планов проект е продължение на...
Виж още
30 апр 2020

Интернет изкуство-знание. Влиянието на Интернет върху знанията за изкуство през XXI век

Автор проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА   1.     Тема на изследването Повече от четвърт век живеем в...
Виж още
17 ное 2019

Българските илюстрации към приказките на Братя Грим и Шарл Перо, публикувани през ХХ век. Културологични и художествени аспекти

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Срок 20 Октомври 2019 –...
Виж още
17 ное 2019

Оперната фамилия Миневи – Миньо Минев и Стефка Минева. Имена от националния ни певческо-артистичен елит

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Срок 20 Октомври 2019 – 20 Октомври 2021 г. През пролетта...
Виж още
29 окт 2019

Музиканти просветители в следосвобожденската епоха (Байданов, Махан)

1 Октомври, 2019 – 1 Октомври, 2022 Автор доц. д-р Росица Драганова Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален проект продължава темата...
Виж още