Настоящи

26 апр 2021

Декоративното и приложното творчество на Харалампи Тачев (1875-1941) – видови, жанрови, стилови и функционални специфики в контекста на българското изкуство

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността     Предложеният нов планов проект е продължение на работата ми...
Виж още
28 яну 2021

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол. Част II

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Информация за степента на...
Виж още
21 дек 2020

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към амуницията на коня...
Виж още
1 дек 2020

„Опусът“ на Андре Букурещлиев в контекста на Втория авангард

Автор проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Продължавам работата си в посоката на съвременното музикално мислене, което...
Виж още
1 дек 2020

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на степента на проученост...
Виж още
1 дек 2020

Рецепция на представленията на китайска традиционна опера в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Предлаганият проект се съсредоточава върху представленията...
Виж още
7 ное 2020

Теорията на Гвидо Адлер за музикалния стил. Теоретични студии върху музикалния стил и неговите принципи

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Теорията на водещия австрийски изследовател Гвидо Адлер, изложена в труда му...
Виж още
7 ное 2020

Вътрешноладови взаимоотношения при фолклорно-песенната орнаментика. Подстъп към въпроса за формиране на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В процеса на работата по дисертационния си...
Виж още
7 ное 2020

Отношението декоративно-приложно в периода между двете „първи” изложби на приложно изкуство в България (1931/1932 г. – 1961 г.)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността .Отношението между декоративното и приложното съпътстват развитието на т.нар приложни...
Виж още
7 ное 2020

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложеният планов проект е (донякъде) логично продължение както на досегашната...
Виж още
7 ное 2020

Пространства на властта и конфликтът на Нова музика и идеология в българското музишкално творчество през 70-те и 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност Това е продължение на издадената вече монография „Идеологическият диктат и Новата...
Виж още
26 сеп 2020

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител доц. д-р Иван Ванев Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019. Научен колектив: доц. д. н. Александър Куюмджиев, гл. ас. д-р...
Виж още
1 юни 2020

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още
30 апр 2020

Модели на хореографска режисура в балетното изкуство (XIX – XXI век)

Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта Предлаганият индивидуален планов проект е продължение на...
Виж още