Правилници

Правилник за дейността на ИИИзк

прочети

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за информациона, издателска и проектна дейност при Института за изследване на изкуствата

прочети

Правила за атестиране на служителите от Института за изследване на изкуствата, БАН 2020 г.

прочети

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за изследване на изкуствата, БАН

прочети

Правилник за работата на Националния научен център за опазване на културно наследство

прочети

Правилник за дейността на Библиотечния съвет

прочети