Средновековно и възрожденско изкуство

Състав:
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
доц. д. н. Александър Куюмджиев
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев, ръководител
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Маргарита Куюмджиева
гл. ас. д-р Веселина Йончева
гл. ас. д-р Дарина Бойкина
гл. ас. д-р Майя Захариева
гл. ас. д-р Мария Колушева
гл. ас. д-р Нона Петкова
гл. ас. д-р Станислав Станев
гл. ас. д-р Цвета Кунева

Асоциирани членове
проф. д-р Бисерка Пенкова, от 25.02.2022 до 25.02.2026 г.
проф. д-р Елена Генова, от 25.02.2022 до 25.02.2026 г.
проф. д-р Елисавета Мусакова, от 25.02.2022 до 25.02.2026 г.

Докторанти:
Наталия Владинова (редовно обучение, от 01.10.2019 до 01.10.2023 г.)
Симеон Тончев (редовно обучение, от 01.10.2021 до 01.10.2024 г.)