Средновековно и възрожденско изкуство

Състав:
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проф. д-р Емануел Мутафов
доц. д. изк. Александър Куюмджиев
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Маргарита Куюмджиева
гл. ас. д-р Дарина Бойкина
гл. ас. д-р Майя Захариева
гл. ас. Мария Колушева
гл. ас. д-р Нона Петкова
гл.ас. д-р Станислав Станев
гл. ас. д-р Цвета Кунева
ас. д-р Веселина Йончева

Докторанти:
Наталия Владинова (редовно обучение, от 01.10.2019 до 01.10.2022 г.)
Наталия Грънчарова (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Тереза Бачева (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)