Проекти с удължени срокове

Литургично планиране на баптистериите по българските земи до края на VІ век. Част ІІ

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Авторът е в неплатен отпуск. Индивидуален планов проект към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още
1 2