Музикалносценични изкуства

Състав:
проф. д. н. Анелия Янева, ръководител
гл. ас. д-р Емилия Жунич
проф. д. н. Милена Божикова
 

Асоциирани членове с мандат 4 години:
проф. д. н. Клер Леви, от 24.02.2023 до 24.02.2027 г.
1проф. д-р Румяна Каракостова, от 25.03.2022 до 25.03.2026 г.

Докторанти: