Музикален театър

Състав:
проф. д.изк. Анелия Янева, ръководител
доц. д-р Миглена Ценова-Нушева
гл. ас. д-р Емилия Жунич
гл. ас. д-р Петър Одажиев

Асоциирани членове с мандат 4 години:
 

Докторанти:
Мария Габарова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г. Прекъснала за 1 г., от 01.01.2019 до 01.01.2020 г.)