Музикална култура и информация

Състав:
проф. д-р Росица Драганова, ръководител
доц. д-р Явор Генов
гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова
гл. ас. д-р Зорница Димитрова
гл. ас. д-р Михаил Луканов
гл. ас. д-р Полина Антонова


Асоциирани членове:
проф. д-р Иванка Влаева (от 30.09.2022 до 30.09.2026 г.)
проф. д. н. Марияна Буле(от 30.09.2022 до 30.09.2026 г.)ва
акад. Светлана Куюмджиева (от 25.10.2019 до 25.10.2023 г.)

Докторанти:
Дзана Иванова (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)
Калина Томова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)