Музикална съвременност

Състав:
проф. д-р Ангелина Петрова
проф. д.изк. Кристина Япова
проф. д.изк. Милена Божикова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ръководител

Асоциирани членове с мандат 4 години:
 

Докторанти:
Александр Морозов (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)