Музикална съвременност

Състав:
проф. д-р Ангелина Петрова
проф. д. н. Кристина Япова
доц. д-р Миглена Ценова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ръководител

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Александра Фол, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.

Докторанти:
Владимир Влаев (редовно обучение, от 01.01.2022 до 01.01.2025 г.)
Регина-Октавия Иванова (редовно обучение, от 01.01.2023 до 01.01.2026 г.)