Контакти

Поради технически причини тел. + 359 2 944 24 14 не работи, моля използвайте другите телефони +3592489 03 57; +3592489 03 58

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
адрес: София 1504, ул. Кракра 21
тел: + 359 2 944 24 14; +3592489 03 57; +3592489 03 58
факс: +3592943 30 92
е-mail: office@artstudies.bg
 

ФИЛИАЛ
адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев бл.6
тел: +3592489 00 94; +3592489 00 95

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ръководител на отдел Административно обслужване
Надежда Динева
тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
факс + 359 2 943 30 92
e-mail: nadindi@abv.bg
Приемно време: 10.00 – 13.00; 14.00 – 16.00 ч.

Координатор научна дейност
Ирена Стефанова
тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
факс + 359 2 943 30 92
e-mail: stefanova.irena@yahoo.com
Приемно време: 9.00 – 12.00; 14.00 – 15.00 ч.

РЪКОВОДСТВО

Директор – проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
тел: + 359 2 944 24 14
Приемно време: вторник 14.00 – 15.00 ч.

Заместник директор – доц. д-р Андроника Мартонова
тел: + 359 2 944 24 14

Заместник директор – доц. д-р Маргарита Куюмджиева
тел: + 359 2 944 24 14

Научен секретар – доц. д-р Стефка Венкова-Мошева
тел: + 359 2 944 24 14

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ

Главен счетоводител 
Деница Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 113

Счетоводител 
Мария Пейчева
тел. + 359 2 944 24 14, в. 114

Касиер
Валентина Павлова-Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 115

Финансов контрольор
Александър Алексиев
тел. +359 2 944 24 14, в. 114

БИБЛИОТЕКА

Фонд изобразителни изкуства, театър, екранни изкуства, архитектура
Адрес: София, ул. Акад. Георги Бончев бл. 6
тел:+ 359 2 952 38 23; +3592489 00 94; +3592489 00 95
Приемно време: понеделник – петък 10.00 – 16.00 ч.
вторник 10.00 – 14.00 ч.
библиотекар Анна Вергиева
библиотекар Багра Петкова

Фонд музикознание
Адрес:  София, ул. Акад. Георги Бончев бл. 6
тел: +3592489 00 94; +3592489 00 95
Приемно време: понеделник – петък 10.00 – 16.00 ч.
вторник 10.00 – 14.00 ч.
библиотекар Калина Минчева

Център за информационна,
издателска и проектна дейност

Ръководител на центъра
д-р Анна Шойлева-Чомакова
тел. +359 2 944 24 14, в.215

Координатор разпространение
Арети Асприди
моб. 0878 552 807
e-mail: areti@abv.bg