Крайни срокове

Модул "Старо изкуство"

15.04. оповестяване на темата на конференцията за следващата година;

30.04. разпращане на индивидуални покани за участие;

01.09. подаване на документи за участие: заглавие на предлагания доклад; резюме на доклада (до 1 стр.); кратко CV; препоръка от утвърден учен (при отсъствие на лична покана);

15.10. информиране на кандидатите относно решението на Организационния комитет за тяхното участие;

30.10. изготвяне на първоначална програма на конференцията;

30.10. – 31.12. кандидатстване за финансиране на конференцията;

01.03. изготвяне на окончателна програма на конференцията и уведомяване на участниците относно програмата и евентуалното поемане на някои от разноските на чуждестранните участници;

01.07. изпращане на подготвените според условията за публикация текстове;

01.10. информиране на депозиралите текстове за резултата от double-blind peer review process;

01.12. получаване на първи коректури на успешно преминалите през тройна проверка текстове.