Редакционна колегия

Редакционна колегия:
Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор, ИИИзк – БАН; НМА „Проф. Панчо Владигеров“)
g.naidenova@artstudies.bg, goritzanaidenova@abv.bg
Доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор, ИИИзк – БАН)
yavgenov@gmail.com
Доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН)
 vestonch@gmail.com
Проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
i_vlaeva@abv.bg
Проф. д. н. Кристина Япова (ИИИзк – БАН)
yapovak@abv.bg
Проф. д. н. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“)
lozanka.peycheva@gmail.com
Проф. д. н. Марияна Булева (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“)
mar_bul@abv.bg
Доц. д-р Михаил Луканов (ИИИзк – БАН)
lukanov_1967@abv.bg
Доц. д-р Светослав Карагенов (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“)
svetoslavkaragenov@gmail.com
Проф. д-р Снежина Врангова (НМА „Проф. Панчо Владигеров“)
svvrangova@gmail.com
 
Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Анегрет Хубер (Университет за музика и изпълнителски изкуства във Виена, Австрия)
huber-a@mdw.ac.at
Проф. д-р Валентина Санду-Дедиу (Национален музикален университет в Букурещ, Румъния)
valentina.sandu-dediu@unmb.ro
Доц. д-р Вим ван дер Миър (Университет в Амстердам, Университет в Лайден, Нидерландия)
w.van.der.meer@hum.leidenuniv.n
Доц. д-р Даниела Илич (Факултет по изкуства в Университета в Ниш, Сърбия)
danijelailic1@yahoo.com
Проф. Ееро Тарасти (Университет в Хелзинки, Финландия)
eero.tarasti@helsinki.fi
Проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова (ИИИзк – БАН, България)
eli_valchinova@abv.bg
Проф. Иванка Стоянова (Франция)
stoianova.ivanka@gmail.com  
Проф. д-р Калин Кирилов (Университет в Таусън, Мериленд, САЩ)
kkirilov@towson.edu
Проф. д-р Патриша Кемпбъл (Университет на Училище за музика във Вашингтон, САЩ)
pcamp@uw.edu
Проф. д-р Пер Броман (Универтитет „Боулинг Грийн Стейт“ в Охайо, САЩ)
pbroman@bgsu.edu
Акад. Светлана Куюмджиева (БАН, България)
svetk90@hotmail.com
Проф. д-р Филип Вондрикс (Университет в Тур, Франция)
vendrix@univ-tours.fr
 
Редактор и коректор: Албена Накева
Предпечат: Бойка Починкова
Разпространение: Арети Асприди