Редакционна колегия

Редакционна колегия
Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН)
eli_valchinova@abv.bg
проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор
, ИИИзк – БАН)
goritzanaidenova@abv.bg
доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН)
yavgenov@gmail.com
проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
i_vlaeva@abv.bg
проф. д.изк. Кристина Япова
(ИИИзк – БАН)
yapovak@abv.bg
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
(ИЕФЕМ – БАН)
lozanka.peycheva@gmail.com
проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
mar_bul@abv.bg
проф. д.изк.Розмари Стателова
(ИИИзк – БАН)
ro_stat@mail.bg
проф. д-р Румяна Каракостова (ИИИзк – БАН)
rkarakostova@yahoo.com

 

 
Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (Университет на Илинойс, САЩ)
buchana1@illinois.edu
отец проф, д-р Иван Муди (
Нов университет, Лисабон, Португалия/Великобритания)
ivanmoody@gmail.com
проф. д-р Иванка Стоянова
(Университет 8, Париж, Франция)
istoianova@univ-paris8.fr

акад. Светлана Куюмджиева, БАН
svetk90@hotmail.com
проф. д-р Тимоти Райс (Калифорнийски университет, Лос Анжелис, САЩ)
trice@arts.ucla.edu

проф. д-р Урсула Хеметек (Университет за музика и изпълнителски изкуства, Виена, Австрия)
hemetek@mdw.ac.at