Действащи

Правилник за дейността на ИИИзк, чл. 38 (2) Редовните и задочните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка стават членове на пленарния състав на сектора или изследователската група, в които членува техният научен ръководител или консултант за срока на тяхното обучение.
 
Сектор Театър
Деница Езекиева-Данова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)
 
Сектор Музика
ИГ Музикална култура и информация
Калина Томова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.

ИГ Музикална съвременност
Владимир Влаев, редовно обучение, от 01.01.2022 до 01.01.2025 г.
Регина-Октавия Иванова, редовно обучение, от 01.01.2023 до 01.01.2026 г.

Сектор Екранни изкуства
Елиза Младенова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.
Катерина Ламбринова, редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.09.2024 г.
Лъчезар Велинов (редовно обучение, от 01.10.2020 до 01.10.2023 г.
 
Сектор Изобразителни изкуства
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
Наталия Владинова, редовно обучение, от 01.10.2019 г. Прекъснала
Симеон Тончев, редовно обучение, от 01.10.2021 до 01.10.2024 г.

ИГ Ново българско изкуство
Ева-Мария Иванова, редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.

ИГ Старо изкуство