Действащи

Правилник за дейността на ИИИзк, чл. 38 (2) Редовните и задочните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка стават членове на пленарния състав на сектора или изследователската група, в които членува техният научен ръководител или консултант за срока на тяхното обучение.
 
Сектор Театър
Ани Янева (Теория и история на културата, редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Биляна Петрова (редовно обучение, 01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Петър Денчев (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
 
Сектор Музика
ИГ Музикална култура и информация
Дзана Иванова (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.) 

ИГ Музикална съвременност
Александр Морозов (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Ангел Симитчиев (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Гергана Костадинова (редовно обучение, (от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
 
Сектор Екранни изкуства
Анджела Гоцис (редовно обучение,01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Тамара Пещерска-Йорданов (редовно обучение, (от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
 
Сектор Изобразителни изкуства
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
Веселина Йончева (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Наталия Владинова (редовно обучение, от 01.10.2019 до 01.10.2022 г.)
Наталия Грънчарова (редовно обучение,01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Тереза Бачева (редовно обучение от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)
 
ИГ Ново българско изкуство
Наташа Ноева (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)

ИГ Старо изкуство
Елина Анастасова (редовно обучение, от 01.10.2018 до 01.10.2021 г.)