Действащи

Правилник за дейността на ИИИзк, чл. 38 (2) Редовните и задочните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка стават членове на пленарния състав на сектора или изследователската група, в които членува техният научен ръководител или консултант за срока на тяхното обучение.
 
Сектор Театър
Тинка Николова (редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 г.)
 
Сектор Музика
ИГ Музикалносценични изкуства
Десислава Христова (редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 до 01.10.2024 г.
​Десислава Добрева (редовно обучение, от 01.02.2024 до 01.02.2027 г.

ИГ Музикална съвременност
Владимир Влаев, редовно обучение, от 01.01.2022 до 01.01.2025 г.
Регина-Октавия Иванова, редовно обучение, от 01.01.2023 до 01.01.2026 г.

Сектор Екранни изкуства
Катерина Ламбринова, редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2024 г.
Петър Тодоров, задочно обучение, от 01.01.2024 до -1.01.2028 г.
Стефка Манчева, редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 г.


Сектор Изобразителни изкуства
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
Наталия Владинова, редовно обучение, от 01.10.2019 г. 
Симеон Тончев, редовно обучение, от 01.10.2021 до 01.10.2024 г.

ИГ Ново българско изкуство
Ивета Челебиева, редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 г.

ИГ Старо изкуство