Действащи

Правилник за дейността на ИИИзк, чл. 38 (2) Редовните и задочните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка стават членове на пленарния състав на сектора или изследователската група, в които членува техният научен ръководител или консултант за срока на тяхното обучение.
 
Сектор Театър
Биляна Петрова (редовно обучение, 01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Деница Езекиева-Данова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)
 
Сектор Музика
ИГ Музикална култура и информация
Дзана Иванова (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.) 
Калина Томова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)

ИГ Музикална съвременност
Александр Морозов (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)

ИГ Музикален театър
Мария Габарова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2022 г.)

Сектор Екранни изкуства
Анджела Гоцис (редовно обучение,01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Елиза Младенова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)
Лъчезар Велинов (редовно обучение, от 01.10.2020 до 01.10.2023 г.)
 
Сектор Изобразителни изкуства
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
Наталия Владинова (редовно обучение, от 01.10.2019 до 01.10.2022 г.)
Наталия Грънчарова (редовно обучение,01.01.2019 – 01.01.2022 г.)
Симеон Тончев (редовно обучение, от 01.10.2021 до 01.10.2024 г.)
Тереза Бачева (редовно обучение от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)
 
ИГ Ново българско изкуство
Ева-Мария Иванова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)

ИГ Старо изкуство
Елина Анастасова (редовно обучение, от 01.10.2018 до 01.10.2021 г.)