Прекъснали

От сектор Изобразителни изкуства
Наталея Владинова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 1 г. (от 01.05.2022 до 01.05.2023 г.)