Прекъснали

От сектор Изобразителни изкуства
Наталия Владинова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 2 г. (от 01.05.2022 до 01.05.2024 г.)