Прекъснали

От сектор Музика, ИГ Музикална култура и информация
Ива Георгиева (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 1 г. (от 01.11.2019 до 01.11.2021 г.)

От сектор Екранни изкуства
Катерина Ламбринова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 2 г. (от 01.11.2017 до 01.11.2019 г.) и за 1 г.. (от 01.03.2020 до 01.03.2021 г.)