Отчислени с право на защита

Докторанти, отчислени с право на защита
 
2020 г.
Илко Ганев (редовно обучение, 01.01.

2019 г.
Дарина Янкова Бойкина, 01.07., в процедура за защита
арх. Веселина Любомирова Мирева, от 01.01., в процедура за защита
Илияна Петрова Саласар, 01.01.
Нона Кръстева Петкова, от 25.10., в процедура за защита
арх. Нона Тошева Цекова, 01.07.
Росен Методиев Николов, 01.01.

2018 г.
Петър Русев Дундаков, 01.01.

2017 г.
Адриана Атанасова Сърбова, 01.01., защитила
Вяра Стойчева Млечевска, 01.защитила
Зорница Каменова Тотева, 01.01., защитила
Иван Костадинов Янакиев, 01.07., в процедура за защита
Кристина Атанасова Камбарева, 01.09.
Надежда Янкова Джакова, 01.02., в процедура за защита
Петър Атанасов Керкелов, 01.01., защитил
Росица Драгомирова Илиева, 01.07., изгубила права
Христо Николаев Тонев, 01.07., изгубил права

2016 г.
Александър Стайков Стайков, 01.01., защитил
Мария Атанасова Колушева, 01.01., защитила
Росен Маринов Спасов, 01.01., защитил
Росица Илиева Николова, 01.01., защитила
Светлана Жак Авдала, 01.01.
Петър Запрянов Одаджиев, 11.06., цащитил
Зорница Христова Манова, 01.07.
Албена Костадинова Тагарева, 01.10., защитила