Отчислени с право на защита

Докторанти, отчислени с право на защита

2024 г.
Деница Сергеева Езекива-Данова, 01.01.
Ева-Мария Иво Иванова, 01.01.
Елиза Георгиева Младенова, 01.01.
Калина Николаева Томова, 01.01.

2023 г.
Биляна Петрова Петрова, 01.01.
Дзана Видева Иванова, 01.01.
Лъчезар Аврамов Велинов, 01.10.
Тереза Иванова Бачева, 01.01.

2022 г.
Александр Михайлович Морозов, 01.01.
Анджела Ангелу Гоцис, 01.01.
Златина Димитрова Вълчанова, 01.01.
Ива Маргаритова Георгиева, 01.01.
Мария Маркова Габарова, 01.01.
Наталия Борисова Грънчарова, 01.01.

2021 г.
Ани Владимилова Янева, 01.01.
Елина Антонова Анастасова, 01.10.
Наташа Миткова Ноева, 01.01.
Петър Бориславов Денчев, 01.01.
Янчо Георгиев Михайлов, 01.01.

2020 г.
Илко Евгениев Ганев, 01.01.
Ангел Димитров Симитчиев, 01.10.
Веселина Кирилова Йончева, 01.10.
Гергана Димитрова Костадинова, 01.10.
Тамара Валериева Пешерска-Йорданов, 01.10.

2019 г.
Дарина Янкова Бойкина, 01.07.
арх. Веселина Любомирова Мирева, 01.01.
Илиана Георгиева Петрова Саласар, 01.01.
Нона Кръстева Петкова, 25.10.
арх. Нона Тошева Цекова, 01.07.
Росен Методиев Николов, 01.01.

2018 г.
Петър Русев Дундаков, 01.01.

2017 г.
Адриана Атанасова Сърбова, 01.01.
Вяра Стойчева Млечевска, 01.01.
Зорница Каменова Тотева, 01.01.
Иван Костадинов Янакиев, 01.07.,
Кристина Атанасова Камбарева, 01.09.
Надежда Янкова Джакова, 01.02.
Петър Атанасов Керкелов, 01.01.
Росица Драгомирова Илиева, 01.07.
Христо Николаев Тонев, 01.07.

2016 г.
Александър Стайков Стайков, 01.01.
Мария Атанасова Колушева, 01.01.
Росен Маринов Спасов, 01.01.
Росица Илиева Николова, 01.01.
Светлана Жак Авдала, 01.01.
Петър Запрянов Одажиев, 11.06.
Зорница Христова Манова, 01.07.
Албена Костадинова Тагарева, 01.10.,