АДМИНИСТРАЦИЯ

Ръководител на отдел Административно обслужване
Надежда Динева

тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
факс + 359 2 943 30 92
e-mail: nadindi@abv.bg
приемно време: 10.00 – 12.00; 13.00 – 14.00 ч.

Координатор научна дейност
Ирена Стефанова

тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
факс + 359 2 943 30 92
e-mail: stefanova.irena@yahoo.com
приемно време: 10.00 – 12.00; 13.00 – 14.00 ч.