АДМИНИСТРАЦИЯ

Надежда Динева
ръководител на отдел Административно обслужване
тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
факс + 359 2 943 30 92
e-mail: nadindi@abv.bg
приемно време: 11.00 – 12.00; 13.00 – 16.00 ч., понеделник – петък


Ирена Стефанова
координатор научна дейност
тел: + 359 2 944 24 14, + 359 2 489 03 58, + 359 2 489 03 57
моб. + 359 896 743 633
e-mail: stefanova.irena@yahoo.com
приемно време: 10.00 – 12.00; 13.00 – 15.00 ч., вторник – четвъртък