Конкурси

Конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (реутилизация и ревитализация...
Виж още

09.12.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и информация), област...
Виж още

25.10.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр. 38/26.05.2015 г.) с...
Виж още

18.09.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства(църковната живопис през българското Възраждане), област на висше образование...
Виж още

08.09.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство в България), област...
Виж още

01.09.2015 ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА: СПИСАНИЕ БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ и СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 5Е...
Виж още

18.08.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия (телевизионно изкуство), област на висше образование 8. Изкуства,...
Виж още

13.07.2015 КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година (редовна сесия) в съответствие с Решение № 343...
Виж още

26.05.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), област на...
Виж още

25.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (църковна хорова музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в...
Виж още

23.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в ДВ бр. 3/13.01.2015...
Виж още
1 3 4 5