Редакционна колегия

Списък на анонимните рецензенти
Картa за анонимно рецензиране


Редколегия:
доц. д-р Александър Донев (главен редактор, киновед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
alexanderdonev@gmail.com
проф. д. н. Камелия Николова (зам. главен редактор, театровед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”)
kamelian@hotmail.com
проф. д-р Венцислав Динчев (археолог, Национален археологически институт с музей – Българска академия на науките)
ventzislavdintchev@gmail.com
проф. д-р Галина Лардева (изкуствовед, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив)
lardeva@yahoo.com
чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова (изкуствовед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
v.gergova@yahoo.com
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева (киновед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
ingeborgbratoeva@gmail.com
проф. д-р Надежда Маринчевска (киновед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
nadiamarin@abv.bg
доц. д-р Маргарита Куюмджиева (изкуствовед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
margaritakj@gmail.com
гл. ас. д-р Албена Тагарева (театровед, Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките)
albena.tagareva@gmail.com

проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор, изкуствовед, ИИИзк-БАН)
bpenkova@gmail.com
проф. д. изк. Камелия Николова (зам. главен редактор, театровед, ИИИзк-БАН)
kamelian@hotmail.com
чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова (изкуствовед, ИИИзк-БАН)
v.gergova@yahoo.com
проф. д. изк. Чавдар Попов (изкуствовед, Национална художествена академия)
chavdar.popov@gmail.com
проф. д. изк. Ромео Попилиев (театровед, ИИИзк-БАН)
romeo_popiliev@abv.bg
проф. д-р Диана Гергова (археолог, Национален археологически институт с музей – БАН)
dianagergova@abv.bg
проф. д-р Ингеборг Братоева (киновед, ИИИзк-БАН)
ingeborgbratoeva@gmail.com
проф. д-р Надежда Маринчевска (киновед, ИИИзк-БАН)
nadiamarin@abv.bg
доц. д-р Виолета Василчина (изкуствовед, ИИИзк-БАН)
vilavas@mail.bg

Международен редакционен съвет:
чл. кор. проф. д. н. Елка Бакалова (изкуствовед, Българска академия на науките)
elka.bakalova@gmail.com
проф. Дина Йорданова (киновед, Университет Сент Андрюс, Великобритания)
dina.iordanova@st-andrews.ac.uk 
акад. Гойко Суботич (изкуствовед, САНУ, Византоложки институт – Белград, Сърбия)
Gojko.Subotic@sanu.ac.rs
проф. Владимир Петрухин (изкуствовед, Руска академия на науките – Москва, Русия)
vpetrukhin@hse.ru
проф. Патрис Павис (театровед, Университет VІІІ, Париж, Франция и Университета в Кент, Обединено кралство)
patricepavis@hotmail.com
проф. д-р Яна Хашъмова (киновед, Охайо стейт юнивърсити – Кълъмбъс, Охайо, САЩ)
hashamova.1@osu.edu
проф. д-р Мариан Цуцуй (киновед, Институт за история на изкуството, Румънска академия на науките – Букурещ, Румъния)
mariantutui@gmail.com

Редакционен екип:
Иван Ванев, фоторедактор
Майа Лачева, Даниел Нечев, графичен дизайн и предпечат
Анна Андреева, редактор
Петър Гълъбов, преводач
Арети Асприди, книгоразпространение