Финансов отдел

Главен счетоводител 
Деница Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 113

Счетоводител 
Мария Пейчева
тел. + 359 2 944 24 14, в. 114

Касиер
Валентина Павлова-Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 115

Финансов контрольор
Александър Алексиев
тел. +359 2 944 24 14, в. 114

Домакин
Тодорка Тодорова-Драганинска
тел. +359 889 969 555