Миглена Ценова

25 юли 2016

Миглена Ценова

Миглена Ценова
доц. д-р
ИГ Музикална съвременност. История на българския музикален театър (опера, мюзикъл), Пекинска опера (京剧), Виетнамска традиционна опера, музикални и символни аспекти в японския традиционен театър Кабуки, музиката в китайското кино, алтернативни подходи в обучението по музика (работа с деца и младежи с КИС) и др.
 

1993 – СМУ „Панайот Пипков“ – Плевен, специалност „Пиано“, ценз – преподавател по пиано и музика в начално и средно училище (пълно отличие)
1997 – НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, бакалавър по „Музикална педагогика“
1998 – НМА – София, магистър по „Хорово дирижиране“
1993 – 1995 – НМА – София, специализиран курс по композиция, с участие с авторски произведения (след конкурсна селекция) във фестивала „Нова българска музика“ (1995, СБК)
1996-1997  – НМА – София, специализиран курс по философия на музиката
2002 – ОНС „Доктор“ по Музикознание и музикално изкуство в ИИИзк – БАН, тема на докторантурата: „Хорове и хормайстори в Българския музикален театър. Градската хорова култура до 1945 г. като предпоставка за възникване на музикални театри в България“
2003 – 2005 – „научен сътрудник II степен“ в ИИИзк – БАН
2005 – 2011 – „научен сътрудник I степен“ / „главен асистент“ в ИИИзк – БАН
От 2011 до момента – доцент в ИИИзк – БАН
2014 – 2016 – „научен секретар“ в ИИИзк – БАН