Polina Antonova

17 Jul 2019

Polina Antonova

Polina Antonova
Asst. Prof., PhD
Department of Music Main areas of research: Musicology, history of Bulgarian music (compositional work and performing arts)
 

Polina Antonova is an Asst. Prof., Department of Music, Musical Culture and Information research group, Institute of Art Studies, BAS, Sofia.
 
Joined IAS in 2016.

–2015: PhD in Musicology and the Art of Music. Institute of Art Studies, BAS, Sofia;
–2004: MMus/MA (Piano, Chamber Music), Instrumental Faculty, Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music, Sofia.

Specialised at:
–2005: Chamber Music, Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music, Sofia;
–2004: Music Pedagogy, Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music, Sofia
 
Publications:
–2015: Симфонична поема „Тутраканска епопея” от Димитър Ненов. –In: Българско музикознание, 2015. 4. ISSN 0204-823Х;
–2015: Непознати документални фрагменти от нотния архив на Димитър Ненов. –In: „Нови идеи в музикознанието 2014”;
–2014: Едно непознато писмо на Димитър Ненов до Маргарита Лонг. –In: Българско музикознание, 2014, 2, pp. 57-66. ISSN 0204-823Х;
–2014: „Въпроси без отговори” (запазени нотни ръкописи в личния архив на Димитър Ненов). –In: Девета национална конференция за докторанти и постдокторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2014”. София: НБУ, 2015. ISSN 1313-342X;
–2013: Личният архив на Димитър Ненов – автентичното документално пространство като източник на живот след смъртта. –In: Седма национална конференция за докторанти и постдокторанти с международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2012”. София: НБУ, 2013, pp. 27-28; pp. 1-14. ISSN 1313-342X;
–2011: Непознатата кореспонденция между Димитър Ненов и Любомир Романски. –In: Българско музикознание, 2011, 3/4, pp. 36-92. ISSN 0204-823Х;
–2010: Идеи на интерпретацията в клавирния цикъл „Миниатюри” на Димитър Ненов. –In: Изкуствоведски четения. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2010, pp. 62-68. ISSN 1313-2342.

Awards:
–2004: Grand Prize, Music and Earth International Competition, Sofia;
–2002: Second Prize for Chamber Music, Hopefuls Talents, Masters International Music Competition, Dobrich;
–1991: Third Prize, D. Nenov Music Days, Razgrad;
–1990: Winner at Svetoslav Obretenov National Competition for Young Instrumentalists and Singers, Provadia;
–1990: First Prize, National Competition for Best Performance of a Bulgarian Piece, Burgas.
 
 
Research related activities:
Concert and sound-recording activities; piano teacher