Elena Popova

16 Mar 2018

Elena Popova

Elena Popova
Prof. DSc
Medieval and National Revival Art research group Main areas of research: History of European art; iconography of Orthodox art; church painting of Bulgarian National Revival period; icon-painters, workshops, centres; liturgical and social functions of icons; home altars; home icons; Post-Byzantine painting in the Balkans
 

1991: PhD, thesis on Baroque in Bulgarian Icon Painting of the Seventeenth to the Eighteenth cc.;
2001: Assoc. Prof. (SRF of 2nd degree), Dr. habil: Icon-painter Hristo Dimitrov from Samokov;
2012: DSc: Liturgical and Social Functions of Icons in Bulgarian National Revival Period;
2013: Prof., Faculty of Orthodox Theology, University of Veliko Turnovo.
 
Publications:
– Попова, Е. Зографът Христо Димитров от Самоков. София: Агата-А, 2001. ISBN 954-540-027-7;
– И. Гергова, Е. Попова, E. Генова,  Н. Клисаров. Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България. изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN 13: 978 954 322 001 4;
– Попова, Е. Дърворезбени домашни иконостаси. ВТУ, В. Търново, 2007. ISBN 978 954 524 578 7;
– Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис. Гръцки зографи в България след 1453 / Ελληνες αγιογραφοι στη Βουλγαρια μετα το 1453”. Институт за изкуствознание, БАН, 2008. ISBN 978 954 8594 12 7;
– Попова, Е., А. Велкова-Гайдарджиева. Храмът “Успение Богородично” във Велико Търново. В. Търново, 2010. ISBN – 978 954 524 759 0;
– Попова, Е. Църковната хоругва. ВТУ, – In: Търново, 2011, ISBN 978-954-524-811-5;
– Попова, Елена. Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-906-8.
 
Projects:
Corpus of the Eighteenth-century Murals in Bulgaria;
Corpus of Bulgarian Icon-painters;
Corpus of Church Murals of the First Half of the Nineteenth Century in Bulgaria (IAS, BAS);
Corpus of Greek Icon-painters in Bulgaria (Bulgaria/Greece);
The Church of St Demetrios, Arbanassi, etc.
 
Courses of lectures
University of Veliko Turnovo: Iconography; General History of Art; Europeanisation of Church Art in the Eighteenth and Nineteenth cc.; Post-Byzantine Art in the Balkans (Fifteenth to Seventeenth cc.); Iconographic Composition, etc.