Ivan Vanev

2 Apr 2018

Ivan Vanev

Ivan Vanev
Assoc. Prof., PhD, head
Medieval and National Revival Art research group. Main areas of research: Restoration, conservation and safeguarding cultural heritage
 

2010: Asst. Prof.; PhD;
2015: Assoc. Prof.
Joined IAS in 2007.
 
Publications:
– Ванев, И. Опазването на Силистренската гробница. – Проблеми на изкуството, 2, 2016, 29-39.
– Vanev, I., M. Kamisheva, S. Stanev. Procession of Dionysos, a Masterpiece of the Ancient Mosaic Art. Stara Zagora, 2015.
– Ванев, И. Разрушените несебърски църкви – Будител, 2(36), 2015, 47-53.
– Ванев, И. По пътя на несебърските икони / In the Steps оf Nessebar’s Icons. С., 2013.
– Ванев, И. Стенописите от католикона на Преображенския манастир – хронология на реставрационните намеси. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 36-42.
– Ванев, И. Законът за културното наследство и професията „реставратор“ в България. – Проблеми на изкуството, 3, 2013, 3-6.
– Ванев, И. „Св. Георги“, Долни Лозен. – In: Корпус на стенописите от XVII век в България. С., 2012, 44-46.
– Ванев, И. За последния етап от реставрацията на стенописите в църквата „Св. Димитър“ в Паталеница. – Проблеми на изкуството, 4, 2012, 47-49.
– Ванев, И. Забравената църква „Св. Йоан Богослов“ в Созопол. – Проблеми на изкуството, 2, 2012, 27-35.
– Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев, Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Catalogue. С., 2012.
– Ванев, И., Н. Цветкова, От църквата до музея. По пътя на несебърските икони. – Проблеми на изкуството, 2, 2011, 48-45.
– Ванев, И. Към началото на реставрацията на стенописите от Боянската църква. – In: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на ХІІІ в. на християнска Европа. С., 2011, 78-91.
– Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г. – Проблеми на изкуството, 4, 2010, 45-49.
– Ванев, И. За разкриването на стенописите от църквата „Св. Петка Самарджийска“.– In: Сердика – Средец – София, т. 5. С., 2010, 312-318.
– Ванев, И. Един стенописен фрагмент от раннохристиянска гробница в София. За най-ранния пример на техника strappo в България. – Проблеми на изкуството, 3, 2008, 10-13.
– Ванев, И. Опит за трансфериране на стенописите от църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – Проблеми на изкуството, 3, 2005, 54-59.
– Ванев, И. Реставрационни намеси, приложени върху стенописите на църквата „Св. Никола“ при град Мелник. – Проблеми на изкуството, 3, 2004, 22-27.
 
Assoc. Prof. Ivan Vanev works on a number of research projects, participating in many conferences and symposia in has capacity as a respected expert.
Member of the Association of Bulgarian Restorers.