Ivanka Gergova

28 Feb 2018

Ivanka Gergova

Ivanka Gergova
Corr. - Mem., Prof. DSc
Head of the Fine Arts Department. Main areas of research: Orthodox art of the medieval and National Revival periods: woodcarving, painting, prints, architecture, art relations, iconography
 

Publications:
– Гергова, И. Духовни образи. Руски илюстриран синодик/Духовные образа. Русский лицевой синодик. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”/Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. С., 2013. ISBN: 978-954-322-693-1; 978-954-523-139-1. pp. 344, 233 illus.
– Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог. Академично изд. “Проф. Марин Дринов”. С., 2012.ISBN: 978-954-322-499-9. pp. 578, 67 colour + 454 b/w illus.
– Гергова, И. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското Възраждане. Изд. Омофор. С., 2012. ISBN: 978-954-2972-10-5, pp. 209, 58 illus.
– Гергова, И. Поменици от Македония в български сбирки. С., 2006. ISBN-10: 954-322-097-2; 13: 978-954-322-097-7. pp. 125, 24 illus.
– Гергова, И. Ранният български иконостас 16-18 в. С., 1993. ISBN:954-406-044-8. pp. 128, 94 illus., 10 schemes
– Гергова, И. Троянският манастир. С., 1988. pp. 106, 90 illus.
– Гергова, И. Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг. С., 1983. pp. 104, 126 illus.
– Гергова, И. Св. Георги Нови Софийски. Разпространение и аспекти на култа. – In: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. С., 2015, pp. 45-72.
– Гергова, И. Поклонение на тиноската Евангелистрия. Свидетелствата на образите. – In: Български фолклор. Поклонничеството. No. 2, 2014, pp. 128-137.
– Гергова, И. „Побългаряване” на светци. – In: Светци и свети места на Балканите. Старобългарска литература, No. 48. 2013, pp. 247-257.
– Гергова, И. Двама неизвестни български светци. – In: Beati Possidentes. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн. Боряна Христова. С., 2012, pp. 378-384.
– Гергова, И. Диалогът на грешника с Богородица. – In: Проблеми на изкуството, No. 1, 2012, pp. 11-14.
– Гергова, И. Почитанието на Богородица Троеручица сред българите през 18-19 век. – In: Црквене студиjе. Ниш, 2011, pp. 387-403.
 
Courses of lectures at universities and academies:
National Academy of Art, Sofia: Bulgarian art in the period of the National Revival; Bulgarian art in 15th–18th cc.