Milena Mihaylova

16 Apr 2018

Milena Mihaylova

Milena Mihaylova
Asst. Prof. PhD
Main areas of research: Theory, history and criticism of theatre; innovative theatrical practices; documentary theatre
 

2012: PhD, NATFA;
2013: Asst. Prof., Department of Drama, IAS.
 
Publications:
– Михайлова, М.Роли на театралната критика през социализма: сбъдване на „партийността в изкуството“ срещу творческия полет между думите. Научна конференция на ИИИзк и НАТФИЗ 100 години от рождението на проф. ЛюбомирТенев. – In: NATFA Annual, 2015;
– Михайлова, М. Але, хоп! По високо опъната тел – среща на документалния театър с цирковото изкуство и един важен апел: Ходете на цирк! („Але, хоп! По високо опъната тел“ на Студио за документален театър Vox Populi, dir. Неда Соколовска), – In: Литературен вестник weekly, 2015;
– Михайлова, М. ПРОТЕСТ.mp3 – жива медия за хората от народа (документален спектакъл Протест.mp3 на Студио за документален театър Vox Populi, dir. Неда Соколовска) – In: Homo Ludens j, бр. 17, 2014;
– Михайлова, Милена. “Вдъхновените хора от Оз на Яна Борисова и Галин Стоев” (за спектакъла на Галин Стоев “Хората от Оз” от Яна Борисова, Театър 199 „Валентин Стойчев), – In: Литературен вестник weekly, 20, 2013;
– Михайлова, М. Животворните вербатим спектакли на Vox Populi: Невидими Bo. 1 и Яце форкаш (за дейността/спектакли на Студио за документален театър Vox Populi, dir. Неда Соколовска), – In: Литературен вестник weekly, 3/4, 2013
– Михайлова, М. Проявления на реалити естетиката и мултимедийната изказност в българския театър през първото десетилетие на XXI век. – In: Сборник от конференцията Театралната практика през първото десетилетие на XXI век, проведена в рамките на МТФ Варненско лято 2011, 2012;
– Михайлова, М. Духът наш насъщний дай го нам днес!… (Рицар на Светия Дух от Боян Папазов, dir. Маргарита Младенова, НТ И. Вазов) – In: Театър j., 7/9, 2012, etc.
 
 
Projects:

Theatrical Criticism in Bulgaria 1944–1968;
The 1970s Trends in Theatrical Criticism in the People’s Republic of Bulgaria.
 

Asst. Prof. Milena Mihailova has participated in a number of conferences such as: Art Readings, New Art module, paper on Documentary Theatre in Bulgaria: A Theatre of Empathy, 2016; Centenary of Prof. Lubomir Tenev, paper on The Role of Theatrical Criticism under Socialism: Adherence to ‘Party Principles in Art’ vs. Creative Élan ‘Between Words’, 2015; Theatrical Practices in the 2000s, Varna Summer 2011, paper on the Manifestations of the Reality Aesthetic and Multimedia Expressiveness in Bulgarian Theatre in the 2000s.