Romeo Popiliev

22 Mar 2018

Romeo Popiliev

Romeo Popiliev
Prof. DSc
Head of the Department Main areas of research: History and theory of theatre; major theatrical movements; twentieth-century major theatrical movements
 

1990: Joined IAS;
2007: DSc in Art Studies;
2010: Prof.
 
Publications:
Books:
– Комичното и животът на българската комедия между двете световни войни (2001);
– Театралната критика на две критични десетилетия (2003);
– Драмите на Йордан Радичков или едновременното неедновременно (2005);
– Историческата драма: траекториите на историята, мита и политиката (2008);
– Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата (2013);
Co-authored:
–Сто години Народен театър (юбилейна историяq 2004),
– История на българския театър, vol. 4 (2011),
Also authored:
A lot of studies, articles and reviews in periodicals of general or specialised content; encyclopaedic entries, etc.