Екип

Александър Божинов Галерия Ателиета Работи сам Екип
гл.ас. д-р Мария Митева, гл.ас. д-р Катерина Гаджева, Маргрета Велкова, Тереза Бачева, Анна Шойлева-Чомакова
Дизайн и предпечат: Майа Лачева
Уеб дизайн: Калоян Коравски