Александър Божинов

Александър Божинов Галерия Ателиета Работи сам Екип

 

Александър Божинов

 

Александър Божинов е роден през 1878 г. в Свищов. Учи в първия випуск на Държавното рисувално училище. Редактор е на вест- ник Българан и основател на група Бръмбазъците. Работи основно в областта на карикатурата, илюстрацията, приложната графика. Общественик с разнопосочни изяви, ключова фигура в българ- ския художествен живот след 1900-та година, академик. В периода 1952–1953 е директор на Института за изобразителни изкуства. Една голяма част от творчеството на Александър Божинов е ори- ентирана към децата. Много от приказките и илюстрациите от детството на поколения българи са негово дело, макар автор- ството му да не е било поставяно на преден план. Основни не- гови произведения за деца са: Златна книга за нашите деца, Аз- бука за малките, както и илюстрациите към книги като: Златни класове от Цанко Церковски; Поточета бистри от Елин Пелин; Дядовата ръкавичка от Елин Пелин; Страшният вълк от Елин Пелин и много други. Илюстрира и редица детски списания.