Иван Пенков

Иван Пенков Работи сам

„На 35 години съм. Живея в София от войната насам, а съм роден в Казанлък. Свършил съм Държавната търговска гимназия в Бургас. Войната ми отне три години, които преживях като артилерист на южния фронт. В 1919 постъпих в Софийската художествена академия, където учих пет семестъра и получих трите премии за трите години на конкурсите по декоративно изкуство. В 1922 устроих първата си изложба, след което заминах за Мюнхен, където бях приет да уча в тамошната Художествена академия“.

Из „Автобиография“ (ръкопис, 1932 г.).
Публикувано в:
Иван Пенков. Последната кибритена клечка. С., 200