България и Украйна в историята на Европа

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Стела Ташева, Саша Лозанова

 

„България и Украйна в историята на Европа“ – това беше темата на международната научна конференция, състояла се по повод 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Тя се проведе на 18–19 юни 2018 г. в София, в залите на БАН и Централния военен клуб.

Главният организатор е Институтът за исторически изследвания на БАН, а между останалите уредници на форума са Посолството на Украйна в България, Министерството на външните работи на Украйна и Генералната дирекция за обслужване на чуждестранните представителства.

В основата на научната концепция и на програмата на събитието е работата на Института за исторически изследвания – БАН и на Института за история на Украйна. Координаторите от ИИИ – БАН са директорът на Института доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Владимир Златарски, гл. ас. д-р Инна Манасиева и гл. ас. д-р Алека Стрезова.

Конференцията отговаряше на установен формат в научните събития – този, посветен на двустранни връзки и паралели. В нея бяха взети под внимание следните фактори:

  • интересът на институции и личности към двете страни;
  • близките позиции на България и Украйна в Европа;
  • сходствата в историческото им развитие;
  • родствените елементи в езика, културата, етническия състав и др.

Участниците – изтъкнати изследователи историци и от българска, и от украинска страна, бяха многобройни и „симетрично“ представени: с повече от 20 автори от всяка една от страните. Докладите бяха разпределени тематично в три панела: Средни векове, периода 1917–1921 г., XX и XXI век.

Основните линии на изложенията бяха три:

  • българите в Украйна – събития, личности и общност;
  • украинците в България – миграция и начин на живот;
  • формални връзки и контакти между страните.

Застъпената проблематика беше в широки граници: от международни отношения и дипломация, през идеология, политика, историография, архивистика, социология (етнология) на малцинствата; персоналии – приносът на отделни личности и др.

Сравнително малко бяха изложенията с материал, засягащ европейския контекст и мястото и ролята на двете страни в общата история на континента. Между тях бяха докладите на Виктор Рогозенски „Героите на държавните независимости на славянските народи в Централна Европа от 1918 г.“, на Симона Самуилова „Програмите на САЩ за демократизация на Източна Европа след края на Студената война: случаите на България и Украйна“, Виктор Бойко „Европейски тенденции за реформиране на органите на местно самоуправление: украинският и българският отговор“.

Интердисциплинарни методи и интерпретации на известни исторически събития бяха представени в доклада на Петя Димитрова „Украйна и паметта за Втората световна война: от „страна огромная“ до „Бладлендс“. Нашият доклад – „България и Украйна: архитектурни паралели между двете световни войни“, беше посветен на общи явления и процеси в архитектурата на Източна Европа.

stela

ГОСПРОМ/ДЕРЖПРОМ, Харков, (Дом на държавната индустрия, 1926–1928 г.)

Програмата на конференцията е налична тук: http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/Programa_Konferentsiya_BG-UKR_18-19062018.pdf

България и Украйна в историята на Европа

Close Menu