Визуализирайки сакралното

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

(Изследователски проект на Института за изследване на изкуствата)

През изминалата година екип от млади учени от сектор Изобразителни изкуства на Института за изследване на изкуствата, БАН, фокусира своите усилия в проучване на църковното изкуство в София в периода след Освобождението и през първата половина на ХХ в. Научноизследователският проект със заглавие „Визуализирайки сакралното: регистър на академични художници, зографи и резбари, работили в църквите на София (1878–1944)“ се осъществява с финансиране от Столична община. По проекта работиха: гл. ас. д-р Дарина Бойкина, гл. ас. д-р Веселина Йончева, Тереза Бачева (докторант) и д-р Анна Шойлева. За дизайна и графичното оформление се погрижиха Даниел Нечев от Института за изследване на изкуствата и екипът на Ем Джи Лаб. Преводът на текстовете на английски език е на Атанас Игов.

Благодарение на проекта вече има интернет платформа, където е представена цялата информация, която научният екип събра, обработи и систематизира по време на неговото изпълнение. Информацията, свързана с академични художници, зографи и резбари, работили в църквите на София между 1878 и 1944 г., е достъпна на: https://www.sofia-churches.com/

Определящ в избора на София за този проект е фактът, че след Освобождението градът се превръща в политически, религиозен, културен и художествен център на възобновената българска държава. Мащабите на инфраструктурните проекти от този период са „огромни“. За кратко време се обновяват съществуващи и се издигат много нови храмове, чиято декорация е била поверена на едни от най-изтъкнатите имена на новото българско изобразително изкуство. Именно върху личностите, ангажирани с изписването на стенописите и иконите и изработването на църковния мебелиар, е фокусът на Визуализирайки сакралното.

2. Фотография на резбарите, работили по иконостаса в църквата „Св. св. Кирил и Методий“ на ул. Георг Вашингтон №47 (източник: Друмев, Д. Тревненско резбарско изкуство. С., 1962, 293, ил. 254)

3. Харалампи Тачев (източник: https://www.tretavazrast.com/articles/българин-пръв-в-света-се-изкачва-до-върха-на-айфеловата-кула>https://www.tretavazrast.com/articles/българин-пръв-в-света-се-изкачва-до-върха-на-айфеловата-кула</a>, последно посетен на 31.10.2020 г.)

Централно място в платформата има регистърът на академичните художници, зографи и резбари. Те са представени чрез самостоятелни статии, включващи налични данни за техния произход, образование и работата им в софийските църкви. Всяка статия е придружена от карта, указваща църквите, в които се намират произведения на съответния творец, както и фотографии. Платформата има и две спомагателни рубрики – Библиотека, в която са въведени над 160 заглавия на български, сръбски, македонски и английски език, като част от тях биха могли да се ползват дигитално, и Църкви, където са представени всички включени в проучването софийски храмове.

4. Иван Мърквичка, Тайната вечеря, църква „Св. Неделя“, София (фотография: Веселина Йончева)

В своя първи етап проектът стартира с представяне на десет творци. Разгледани са творческите биографии на академичните художници: Иван Мърквичка, Харалампи Тачев и Господин Желязков, на зографите Евгени поп Кузманов и Васил поп Радойков и на резбаря Генчо Марангозов от Трявна, както и на дебърските резбари Иван Филипов, Филип Филипов, Петър Йосифов и Алекси Мирчев.

5. Евгени поп Кузманов, църква „Св. Богородица Живоносен източник“, квартал Подуене (фотография: Веселина Йончева)

След Освобождението настъпват коренни промени в обществения живот на българите, което се отразява и върху развитието на изобразителното изкуство. Това е период, в който постепенно отмират възрожденските традиции, но въпреки това последните зографи, учили се на занаят при своите бащи или чичовци, са активни и поддържат по-старата традиция. Сред работещите в София представители на късновъзрожденската живопис са дебърският зограф Евгени поп Кузманов и самоковският зограф Васил поп Радойков, които са оставили свои произведения в няколко от софийските църкви. Тяхната живопис, отличаваща се с архаични за периода черти, контрастира с произведенията на първите български професионално обучени художници. В първия етап на проекта е разгледано творчеството на трима от тях – Иван Мърквичка, Господин Желязков и Харалампи Тачев.

6. Иван Филипов, детайл от царски двери, църква „Св. Йоан Богослов“, кв. Владая (фотография: Веселина Йончева)

Църковната дърворезба също претърпява промени в развитието на художествените процеси в следосвобожденския период. Засега само част от резбарите, работили в самия край на XIX в. и началото на ХХ в., фигурират в регистъра, но в тези години немалко резбари се преселват от Трявна в София, най-изявеният сред които е Генчо Марангозов. В столицата се установява и голямата резбарска фамилия Филиповци, дошла от дебърския край на Северна Македония. Представители на резбарския род участват активно в художествения живот на София и работят за някои от най-важните църкви в града. Проучванията по проекта показват, че Иван Филипов изпълнява поръчки за десет църкви в града, а неговият син Филип Филипов е не по-малко активен. Разполагаме с данни и за работата на други представители от този дебърски резбарски род. Например Петър Йосифов, който е син на брата на Иван Филипов и първи братовчед на Филип Филипов, участва в работата по иконостаса на църквата „Св. Седмочисленици“, на новопостроения параклис „Св. Йоан Рилски“ в Духовната семинария и др. Сравнително малко информация е запазена за още една резбарска фамилия, дошла също от дебърския край – рода Мирчевци от село Осой. На този етап в регистъра е включен само най-възрастният представител на фамилията – Алекси.

7. Васил поп Радойков, житийна икона на св. Никола Нови Софийски, църква „Св. Никола Нови Софийски“, 1882 г. (фотография: Веселина Йончева)

Контекстът на развитието на църковното изкуство в България след Освобождението е сложен и динамичен. Бяха проучени архивни документи, свързани с църковната история, което хвърли повече яснота върху датировката и авторството на художествената украса на столичните църкви. Във фондове от архиви в София и страната бяха открити много документи и подготвителни рисунки за икони, стенописи и резби, изпълнени за софийските църкви. Базата данни е структурирана с възможности за разширяване и допълване на информация, което ще бъде осъществено при следващи етапи на проекта.

8. Генчо Марангозов, проект за амвона, църква „Св. св. Кирил и Методий“ (ДА – София, ф. 1146к, оп. 2, л. 16)

Визуализирайки сакралното

Close Menu