Гостуваща изложба на Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
МУЗЕЙ НА ИЗКУСТВОТО ОТ ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА
представя

ИЗКУСТВО И ИДЕОЛОГИЯ
Гостуваща изложба на Художествена галерия
„Никола Маринов“ – Търговище

28 април – 25 юли 2021

Вернисаж на 28 април, сряда, от 18.00 до 20.00 часа,
при спазване на всички противоепидемични мерки и контролиран достъп

София, ул. „Лъчезар Станчев“ 7

Изложбата дава възможност да се проследи как функционира изкуството в условията на регламентиран и институционализиран художествен живот в България, както и механизмите на неговото администриране по време на социалистическото управление. За период от близо 40 години общите художествени изложби, чиито статут е предварително предпоставен със зададената тематична рамка, са единственият легитимен начин за присъствието на творците в художествения процес в страната. Отказът от участие обрича всеки на маргинализация и творческа изолация.

Преимуществената част от представените 25 живописни творби от колекцията на ХГ „Никола Маринов“ – Търговище, са създадени по повод провежданата през 1976, 1981, 1986 и 1989 ОХИ „Ястребино“ в този град. Сред авторите са: Стоян Венев, Александър Поплилов, Светлин Русев, Йоан Левиев, Димитър Казаков, Димитър Киров, Теофан Сокеров и др. Особен интерес представлява картината „Разстрел“ на Златю Бояджиев, в чието творчество отсъстват произведения с подобна тематика.

Изложбата включва и факсимилета, извадки от доклади и други документи в опит да се покаже сложната система на администриране на българското изкуство и неговата зависимост от идеологическия апарат на социалистическата държава. 

Димитър КИРОВ (1935–2008)
Вик от миналото, 1981

Dimitar KIROV (1935–2008)
Cry from the Past, 1981

Светлин РУСЕВ (1933–2018)
Урок по история, 1976

Svetlin RUSEV (1933–2018)
History Lesson, 1976

Теофан СОКЕРОВ (1943–2020)
Жив съм, 1976

Teofan SOKEROV (1943–2020)
I Am Alive, 1976

Златю БОЯДЖИЕВ (1903–1976)
Разстрел, 1971

Zlatyu BOYADZHIEV (1903–1976)
Execution, 1971

Гостуваща изложба на Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище

Close Menu