Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Уважаема доц. Пенкова,

Ръководството и всички колеги от Института за изследване на изкуствата при БАН имат удоволствието да Ви честитят 60-годишния юбилей. Независимо от факта, че по този радостен повод в пресата вече се спори за Вашата институционална принадлежност, ще припомня, че научната Ви кариера е започнала в Института за изкуствознание на 1-ви февруари 1982 г. и оттогава е неизменно свързана с Българската академия на науките. В нашите архиви се пазят данни за цялостното Ви развитие като например характеристика за откриване на процедура за защита на докторат, подписана от чл.-кор. проф. Александър Обретенов – директор, и от партийния секретар ст.н.с. Елка Бакалова, в която се казва:

„Още от времето на следването си Б. Пенкова се очертава като един от най-сериозните студенти в специалността (за отличен успех и комсомолска дейност е удостоена със стипендия на името на Б. Ангелушев от СБХ) и активно участвува в студентското научно творчество – през 1977 г. получава ІІ-ра награда на националната сесия на ТНТМ. Дипломната й работа бе отличена като най-добра в курса и с препоръка за отпечатване. В Института за изкуствознание Б. Пенкова работи с рядка целенасоченост и последователност и не само изпълняваше аспирантския си план акуратно и на високо професионално равнище, но се включваше и в отговорни задачи на Института”.

След успешна защита на докторат през 1987 г. сте назначена като проучвател в проблемната група „Средновековно българско изкуство” на Института с впечатляващата заплата от 180 лв. Минали са само 28 години оттогава и освен титлата доцент, множеството докторанти, участието в НС и неоценимия Ви принос за издаването на нашето списание „Проблеми на изкуството” сякаш материалната оценка за Вашия труд, за съжаление, не се е променила значително.

Високо ценим Вашите професионални качества и идеализъм и смятаме, че участието Ви в изготвянето на два от институтските корпуси на стенописите в България от XV и XVII в., както и успешното спечелване на проекта „Пътищата на балканските зографи”, финансиран от ФНИ, са сред добрите достижения на Института за изследване на икуствата.

Покрай тази впечатляваща проектна дейност е достойно за уважение, че намирате време и нерви за преподавателска дейност в НХА, НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”, откъдето идват и най-качествените нови попълнения в състава на сектор ИИзобразителни изкуства”. Без съмнение, може да се твърди, че животът и научната Ви дейност са посветени на младите със завидна, почти майчинска загриженост и мисъл в перспектива.

Засега ненадминати у нас са научните Ви приноси в изследването на църквата „Св. Никола и св. Пантелеймон” в Бояна, на сцените Страшния съд, Древо Йесеево, двуетажните православни храмове, църквите гробници, образа на св. Йоан Рилски и др. Тези приноси Ви отреждат и заслужено международно признание.

Оказва се, че забелязаните в характеристиката Ви като аспирант целенасоченост, последователност, професионализъм и раздаване за общите каузи са устойчиви Ваши добродетели, които през годините дори се задълбочават, за което сме признателни.

За всички нас е чест, удоволствие и отговорност да работим с Вас, заради което Ви желаем да столетите, като продължавате да изработвате качествени научни продукти, да привличате и ръководите млади и кадърни хора в академичните среди, както и да бъдете все така морален коректив в чертаенето на стратегии за развитието на Института и българското изкуствознание.

 

София, 20.04.2015 г.

 

С почит,

доц. д-р Емануел Мутафов,

директор на Института за изследване на изкуствата

Бисерка Пенкова

Close Menu