За един нов факт от историята на изкуството ни – Елисавета Мусакова на 60 години

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

E.M.

Да се „затворят“ 60 години от един човешки живот в рамките на страница и половина е невъзможно, а и несправедливо. Дори и да приемем, че през първите десетина-петнадесет години доц. д-р Елисавета Мусакова повече е играла на криеница в двора на семейната си къща, със сигурност още в този ранен етап от житейския си път тя е „залягала“ упорито и над книгите. Така че пак ще остане повече от половин век живот, който няма как да се опише тук. Още повече когато този живот е отдаден на научна работа, съпроводен е с дълъг списък от публикации, изпълнен е с любов към изкуството и интерес към всички негови форми, които ни заобикалят. Затова се надявам Ета да ми прости, че няма да успея да кажа всичко, което мисля по повод на нейния юбилей. Надявам се и любознателният читател да не се разочарова, че няма да намери в тези редове дълъг преразказ на научните постижения на доц. Е. Мусакова. Те могат да се видят в пълната библиографска справка, старателно изготвена от Бояна Минчева.

Тъй като не притежавам копие от личната карта на Ета, разбира се, не повярвах, когато разбрах за този юбилей. Познавам я от толкова години, че е логично, а и заслужено, все пак и тя да стане някой ден на 60, но вродените й изтънченост и финес винаги са й придавали в моите очи сияние като в мандорла, запазвайки я от промените на времето. И тъй като предполагам, че тези години не може да са протекли безметежно, само мога да бъда респектиран от куража и впечатлен от скромността, които тя е демонстрирала винаги в живота и в научната си работа. След защитата на докторската си дисертация и преминаването на работа в НБКМ нейните интереси към изследването на книжовното наследство се ознаменуват през годините с огромно количество студии и статии, посветени на тази научна проблематика. Същевременно страстта й към случващото се в съвременното ни изкуство не само никога не е утихвала, но с активното си участие в редица творчески изяви, проекти, редакционни колегии на списания и с публикациите си в тази област в продължение на повече от 20 години тя направлява и художествения живот у нас.

Признавам, че съм имал моменти, в които не много възпитано и цивилизовано ми се е искало да проверя дали в жилите на Ета не тече „синя“ кръв. Защото тя винаги е онагледявала за мен образа на аристократката, така както въображаемо съм си го представял от художествената литература. Всеки, който познава Ета, ще разбере, че това не е шега или закачка, а реално усещане, което човек изпитва в нейно присъствие или при досег с нейните маниери, възгледи и характер. Не е възможно Ета да не поддържа винаги това усещане у хората. То й е присъщо. Затова няма какво друго да й пожелая, освен много здраве и успехи! Честит юбилей, Ета!

E.M.2

За един нов факт от историята на изкуството ни – Елисавета Мусакова на 60 години

Close Menu