За проекта „Периферни експресионизми“

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Peripheral_Expressionisms_1

През декември миналата година в университета „Якобс“ в Бремен се състоя уъркшоп по проекта „Периферни експресионизми“, ръководен от проф. Изабел Вюнше.

“Peripheral Expressionisms” е интердисциплинарен изследователски проект, който се фокусира върху транснационалното разпространение, усвояване и преработване на немския експресионизъм в други европейски региони като Скандинавия, Прибалтика, Иберийския полуостров, Централна и Източна Европа, Балканите през първата половина на ХХ век. Проектът обединява учени от областта на история на изкуството, литературни и културни изследвания от университети, изследователски институти и музеи, с идеята за формиране на мрежа от професионалисти. Бях поканена да участвам в проекта от българска страна като изследователка и университетска преподавателка.

peripheral-expressionisms-poster

Целта на „Периферни експресионизми“ е обсъждането на артистичното общуване, трансграничните срещи и съвместните мрежови стратегии и практики на модерното изкуство в Европа през първата половина на ХХ век, които са от фундаментално значение за създаването на eвропейска културна идентичност.

Краткосрочна задача на проекта е издаването на сборник със студии на участниците от различните региони.

peripheral_expressionisms_2

За проекта „Периферни експресионизми“

Close Menu