Игра, деца и художници

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Преди повече от пет години в Института за изследване на изкуствата се промъкна някак плахо, но пък зареден с много енергия и цветност проект, впоследствие наречен „Българските художници за децата“. Първоначалната идея се зароди във връзка с отбелязването на 135-та годишнина от рождението на художника, публициста и писателя Александър Божинов и желанието да бъде представено неговото илюстративно наследство за деца, част от което познато на поколения от „Златна книга за нашите деца“. Тогава екипът реши, че е важно да покаже тази малко стояща встрани област от работата на някои от известните български декоратори, илюстратори и художници от началото на ХХ век, а именно творчеството им за деца. От друга страна, това намерение имаше за цел да „отвори“ Института за изследване на изкуствата към аудитория, която е встрани от строго научните му приоритети – тази на децата от предучилищния и началния курс, като „подскаже“ обучение по изобразителни изкуства, основаващо се на традиции, които вече са били създадени в българската художествена култура. Имаше и трета страна, може би най-важната – да се „пробва“ форматът на игрово обучение чрез изобразителни  модели в изграждането на усет за красиво, образна култура, вкус.

IMG_3693

И така „малкият“ проект „Александър Божинов – един академик за децата“ се съсредоточи върху взаимоотношението между текст и образ и важността му в специфичното поле на детската илюстрация. В работните разговори на инициаторите гл. ас. д-р Мария Митева и гл. ас. д-р Катерина Гаджева често възникваха такива въпроси като това защо редица текстове за деца преминават през времето и добиват статут на класически произведения, докато изображенията, които ги съпътстват остават често неизвестни; как да се създаде нагласа за по-лесно възприемане на българското художествено наследство от най-малките; по какъв начин да се въведат основни понятия от изобразителното изкуство чрез илюстрацията. С една книжка със задачи и игрови модели по мотиви на Божинов, специално подготвена и създадена в Института, и с много ентусиазъм проектът „тръгна“ по училища, детски градини, дори излезе извън пределите на страната и стигна до някои от българските училища и културни центрове в чужбина. Интересът от страна на самите деца, техните родители и преподавателите по изобразително изкуство ни даде увереност в това, че има нужда от такива проекти, затова и инициативата прерасна в дългосрочен ангажимент на Института за изследване на изкуствата (вече наричан поредицата „Българските художници за децата“) да представя автори от началото на миналия век, работили като илюстратори на детски книжки, на списания за деца, създатели на прототипи на детски играчки.

Второто издание на проекта надникна в творчеството на един от първите декоратори у нас – Стефан Баджов и неговите повлияни от фолклора и занаятите стилизирани детски илюстрации. Чрез тях се въвеждаха понятия като „декоративност“, „стилизация“, „орнамент“, както и преливането на традиционните мотиви в настоящето. По проекта се проведоха предварителни обучения на преподаватели по рисуване, беше предоставен и свободен достъп до работните материали в сайта „Българските художници за децата“ (www.kids.artstudies.bg). От особено значение бе отпечатването на монографичното изследване на гл. ас. д-р Мария Митева „Стефан Баджов – биография на декоратор“, което очертава образа на една от основните фигури във визуалната среда на българската модерност.

стр 1 за платформата_

И макар в предните издания на проекта да имаше опасения за това дали образите от началото на миналия век не изглеждат далечни, се оказа, че децата лесно и с удоволствие приемат поднесеното по увлекателен и достъпен за тях начин изкуство. В третото издание съсредоточихме вниманието на малките към рисунки на Бинка Вазова. В работната книжка бяха използвани част от прекрасните илюстрации на художничката от песнопойките, съставени от фолклористката Райна Кацарова, където присъства орнаментиката на народните тъкани, от празничните пощенски картички и линогравюрите  ѝ за деца. По традиция вече, като част от проекта, бе издадена и книга: „Бинка Вазова – графични образи“ на Анелия Николаева, която бе и консултант по проекта.

Очаква ни и продължение – този път срещата ще бъде с Иван Пенков, познат като декоратор, приложник, сценограф. Ще бъдат представени неговите проекти за кукли от дърво в традиционни облекла, което ще провокира малките да  научат повече за българските носии и тяхната стилизация. Консултант по проекта е проф. Милена Георгиева.

„Българските художници за децата“ на Института за изследване на изуствата се реализира и в пътуваща изложба, подкрепена и първо представена през 2018 г. в „Алея на книгата“ в  Нов български университет, а тази година – в Педагогическия факултет на Пловдивския униреситет „Паисий Хилендарски“, както и в централната сграда на Българската академия на науките по случай деня на детето и като  част от инициативите, свързани с отбелязването на 150-годишнината на Академията.

IMG_3778

Може би „детският проект“, както го наричаме в Института, на пръв поглед да изглежда като нещо, изпълнено със забава и игра и като че да не се вписва в общата представа за „сериозна наука“, но именно тази инициатива поставя редица важни въпроси, свързани с образоването по изкуства в училищата, с възпитанието и създаването на публика, с изграждането на вкус и естетическа чувствителност. Защото ранното образование в областта на изкуствата дава редица предимства в по-нататъшното развитие на децата, обогатява техния свят и ги прави  пълноценни хора. Затова трябва да съществуват повече такива проекти, насочени към малките, но преди всичко към възрастните, които създават и същевременно избират детски книжки, играчки и среда, за да им напомнят за отговорността, че задават естетически ценности.

И така, със закъснение – честит 1-ви юни на всички, които са или се чувстват деца (и малко творци)!

Игра, деца и художници

Close Menu