Изложба на атинската художествена група „Техни“/“Techni” („Изкуство“) по случай 100-годишнината от създаването ѝ

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

В началото на септември тази година имах шанса да видя изложбата на атинската художествена група „Техни“/“Techni” („Изкуство“) по случай 100-годишнината от създаването ѝ, представена във Византийския и християнски музей в Атина (7 юни – 29 октомври 2017). Изложбата е организирана от Националната художествена галерия – Музей „Александрос Суцос“/“Alexandros Soutzos”, която е в очакване на новата си сграда. Кураторки на проекта са Марина Ламбраки-Плака/Marina Lambraki-Plaka, директорка на Националната галерия, и Олга Мендзафу-Полизу/Olga Mentzafou-Polyzou, почетна директорка на музейните колекции. Сценографският проект е на Соня Хараламбиду/Sonia Charalambidou.

1_Obsht_izgled

Общ изглед от експозицията с фотография на първата изложба на „Техни“ през 1917

Ранната група „Техни“ е основана по инициатива на художника Николаос Литрас и съществува от 1917 до 1919 г.  Сдружението е с изявена модернистка ориентация, макар и без ясно изразена програма. То изоставя тенденцията на академизма отпреди Първата световна война, свързан с Мюнхен, и отправя поглед към новите явления на парижката сцена. Сред художниците, основатели на групата – наред с Литрас, са ключови фигури на модерното изкуство в Гърция като Константинос Малеас, Константинос Партенис, Теофрастос Триантафилидис, Михаел Томброс и др. Сдружението няма строги граници, то излага и работи на гости, а неговите членове участват и в други артистични прояви.

Ретроспекцията представя трите изложби на групата в годините на нейното съществуване 1917–1919[1]. Първата от тях е в редакцията на вестник „Елефтерос типос“/“Eleftheros typos” („Свобода на пресата“); втората – в офисите на Анатолийската рекламна агенция, и третата – в галерия “La Boétie” в Париж.

2_Nikolaos_Lytras_1

Николаос Литрас. Портрет на художничката Мария Хорш. Преди 1919. Частна колекция

Наред с подбраните творби, изследователската работа на екипа, подготвил днешната експозиция, е представена с архивни документи: каталози, критически статии и монографии от времето, фотографии, албум – дневник от архива на К. Малеас и т.н. Дизайнът на залите дава идея за пространствените решения на някогашните изложби. Зрителското око е привлечено да открива съвпадения на картини от архивните фотографии, увеличени като фрагменти в залите, и в настоящата изложба. Наред с това са акцентирани важни теми в художествената практика на атинските художници. Сред тях е образът на Акропола – вечно присъстващ символ на Античността в сърцето на модерната столица. Група пейзажи от К. Малеас фокусират вниманието върху тази тема. Културата на Античността е от основен интерес за К. Партенис. Визуалните представи, усвоени и преработени с опита на сецесиона и символизма, въздействат като емблематичен образ на модерна Гърция. Образите на природата – специфичната променлива светлина, искрящите цветове, слънчевото небе и морето, многобройните острови, пиниите и бяло-розовите къщи – са важна част от модерното представяне и изразяване на „гръцкото“. Сред въздействащите живописци са К. Малеас, Т. Триантафилидис, Ликургос Когевинас и др. Опитът от постимпресионизма, от Пиер Бонар и Едуар Вюйар, от кубизма и колажа, както и други тенденции, свързани предимно с въздействията на цвета, са важни стимули за модерните гръцки художници.

3_Konstantinos_Maleas_1

Константинос Малеас. Изглед от Акропола. 1918–1919. Художествена колекция на Националната банка на Гърция

Първата изложба на „Техни“, включваща внушителен брой творби –144, е открита в края на 1917 г. по коледните празници от министър-председателя Елефтериос Венизелос. На откриването присъстват цар Александрос I[2] и други официални лица. Художественото събитие има подчертан политически аспект – изява на либералната ориентация на новата власт[3], подкрепяща съвременните форми в изкуството. За това свидетелстват и откупките от изложбата. Увеличените фотографии дават идея за общия изглед и атмосфера на изложбеното пространство, наситено с мебели, килими и цветя. Виждат се и бюстови портрети на Венизелос и цар Александрос I. Сред произведенията в жанрово отношение преобладават портретите и пейзажите. Научаваме за позитивния отклик в пресата и изявения зрителски интерес.

Втората изложба на групата е организирана в началото на 1919 г. в Атина.

Най-голямо внимание в кураторския проект е отделено на третата и последна изложба на ранното дружество „Техни“. Тя е открита в Париж на 2 септември 1919 г. по време на Мирната конференция, бележеща края на Първата световна война. Събитието е под патронажа на министър-председателя Венизелос, представящ страната на високия форум. Идеята за промотиране на модерната култура на Гърция в чужбина е подкрепена и финансово според наскоро гласуван закон с тази насоченост.

4_Konstantinos_Maleas_2

Константинос Малеас. Бреговете на Атика – Лаврио. 1918–1919. Национална колекция на Алфа банк

Гръцката изложба на модерно изкуство в галерията на ул. “La Boétie” включва около 200 произведения. Към художниците от групата „Техни“ се присъединяват и гръцки художници, живеещи в Париж, сред които Димитриос Галанис. Научаваме, че с най-големи колекции се представят Л. Когевинас (45), К. Малеас (30) и К. Партенис (30). В днешната изложба привлича вниманието необичайната за К. Партенис картина „Френското летище на Корфу“ (1916). С издигащия се в небето самолет тя напомня за военното сътрудничество между двете държави по време на световната война.

Днешната юбилейна изложба на „Техни“ е документирана в голям каталог на гръцки език, с обширни текстове на кураторките и множество архивни материали. Обсъждането на художествените събития в по-широк обществен и политически контекст е ценно качество на проекта. Онези, които, за съжаление, не владеем гръцки език, сме улеснени във възприятието и разбирането от текстовете на английски език в самата изложба и на интернет страницата на Националната галерия.

5_Triantafyllidis_2

Теофрастос Триантафилидис. Две деца на плажа. 1919. Национална галерия – Музей „Александрос Суцос“

Днес всяка изкуствоведска и критическа практика е съпоставителна. Компаративната перспектива е очаквана и неизбежна в условията на насищане на медийната среда. Изложбата на атинската група „Техни“ по случай 100-годишнината от създаването ѝ, подготвена професионално от екип на Националната художествена галерия в Атина, дава основания за съпоставки както с художествените явления и културните политики в България по същото време, така и с днешните изложбени практики.

12 септември 2017 г.

[1] За втората група „Техни“, основана през 1930 г., и представянето ѝ в София през 1936 г. вж. Генова, И. София – Атина: две разменени изложби. Изложбите на „Техни“ в София и на български художници в Атина. – Проблеми на изкуството, 2000, № 1, 40–54; Мутафов, Е. Поколението на 30-те и групата „Техни“ в гръцката култура. – Проблеми на изкуството, 2000, № 1, 55–57.

[2] Младият Александрос I, втори по възраст син на абдикиралия крал Константинос I, е поставен на престола през юни 1917 г.

[3] Елефтериос Венизелос, лидер на Либералната партия, е избран за министър-председател през същата 1917 г.

6_Konstantinos_Parthenis

Константинос Партенис. Френското летище на Корфу. 1916. Частна колекция

Изложба на атинската художествена група „Техни“/“Techni” („Изкуство“) по случай 100-годишнината от създаването ѝ

Close Menu