Икономика или икономия на културата?

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

На 14 март във филмотечно кино „Одеон“ организацията „Обсерватория за икономика и култура“ организира дебат на тема „Българската култура и парламентарните избори – 2023 година“, на който участваха представители на водещи политически партии. Дискусията се проведе на фона на тревожни изследвания, които сочат за продължаваща централизацията в сферата на културата и липсата на достъп до култура за над 60% от населението на страната. Защо прилаганите политики и стратегии на национално ниво не работят, какво трябва да се промени и разбират ли политиците от културна индустрия – за това разговаряме с д-р Диана Андреева-Попйорданова.

Д-р Диана Андреева-Попйорданова е сред малкото финансови експерти, които се занимават с икономика на културния сектор и културни политики в България. Преподава в УНСС, Нов български университет и НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“. Член е на Съюза на филмовите дейци,  директор на „Обсерватория по икономика на културата“ – неправителствена организация, която изготвя анализи и прогнози, като работи съвместно с редица държавни институции, включително и по Националната стратегия за развитието на културата за следващите десет години. Обсерваторията е инициатор на Пакта за култура, който се застъпва за увеличение на Бюджета в областта на 1% от Брутния вътрешен продукт.

Икономика или икономия на културата?

Close Menu