Пътят по Четирите евангелия – Николай Майсторов

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

ПЪТЯТ

Живописен цикъл по Евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан

НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ

11 октомври – 16 ноември 2023

СБХ – Шипка 6, в четирите зали на галерията

откриване: 11 октомври 2023, сряда, 18:00 часа

Живописният цикъл „Пътят по Четирите евангелия“, работен над 10 години, включва общо 215 творби, от които 48 голямоформатни картини (210 х 290), 100 цветни проекта към тях и 65 подготвителни рисунки. Подобна панорама на евангелския цикъл у нас не е правена. Художественият живот чакаше търпеливо столетия след Новото време да се появи художникът, който чрез съвременни средства да намери пластичен еквивалент на Живота, Чудесата и Страстите Христови. И го намери, пише за предстоящата грандиозна по своя замисъл и обем изложба на Николай Майсторов изкуствоведът Аксиния Джурова.

(Пълния текст на Аксиния Джурова за изложбата и пътя на автора към нея можете да прочетете в нашия уебсайт: sbh.bg)

Николай Майсторов:  

„През призмата на времето, в което живея, мисля си, че времето е част от хаоса на взаимоотношенията между държавите и народите, а така също е и част от българската реалност. Във всичко това се втъкава интимният път на моя живот, най-вече като образ на художник, който исках да бъда, и винаги се изкушавах да правя това, което усещах.
Поисках да нарисувам образа на Христос. Началото започна от моето семейство с религиозна нагласа. По-късно прочетох и препрочитам Евангелията. Като вярващ, но не религиозен, като слаб човек – определих страха си като първична единица на своята
неопределеност, т.е. нещата от живота нямаха отговор на поставените от мен въпроси.
Затова моето интимно откровение беше към Бога и неговия син Христос. Но човекът Христос пристъпва до мен със своята сила и слабост. Вдъхновен съм от един образ на „Вечния революционер“, а това значи борец за Истината, като естествен и безкраен ритъм, вибрация, която пулсира във всеки човек, но единици дръзват да бъдат „Богове и синове“ на Творящата сила.
Затова реших да нарисувам този „Път“ на този Човек и Бог. Искам да материализирам своята енергия, да преживея вътрешната свобода на Бого-Човека, да прехвърля относителния образ на Битието, да наситя своята слабост със силата на „Вечния живот“.

Пътят по Четирите евангелия – Николай Майсторов

Close Menu